Prelegenci

dr hab. Igor Borkowski prof. nadzw. UWr,

prodziekan Wydziału Filologicznego UWr

Na stronie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr pisze o sobie: Jestem profesorem nadzwyczajnym w IDiKS UWr, kieruję tu Podyplomowymi Studiami Dziennikarstwa i Public Relations, w kadencji 2012-2016 pełniłem obowiązki prodziekana do spraw studiów niestacjonarnych oraz jakości kształcenia Wydziału Filologicznego, w kadencji 2016-2020 pełnię nadal obowiązki prodziekana do spraw studiów niestacjonarnych oraz jakości kształcenia Wydziału Filologicznego, jednocześnie jestem Pełnomocnikiem Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim oraz przewodniczącym Uczelnianej Komisji Jakości Kształcenia, redaguję instytutowy rocznik naukowy „Dziennikarstwo i Media”.

W latach 90. i na początku XXI wieku byłem dziennikarzem prasowym, tworzyłem i szefowałem redakcji uczelnianego pisma „Uniwersytet Wrocławski” i niemieckojęzycznego „Akademisches Kaleidoskop”, a w latach 2002-2005 byłem rzecznikiem prasowym Uniwersytetu Wrocławskiego. Wciąż zdarza mi się prowadzić poza zajęciami dydaktycznymi ze studentami także lekcje w różnych typach i poziomach szkół (bo to lubię), pisać książki (bo to wypada, a poza tym co jakiś czas znów mi się wydaje, że mam coś do przekazania na piśmie), redagować i wydawać cudze teksty (bo to ciekawa przygoda i okazja do zajrzenia na zupełnie nowe pola badawcze), organizować tak zwane życie naukowe (bo to wartościowe poznawczo i towarzysko).

O publikacjach i obszarach badawczych można więcej przeczytać tu: http://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/instytut/wykladowcy/igor-borkowski/

 

dr hab. prof. UWr Bogumiła Staniów

Prodziekan Wydziału Filologicznego UWr, kierownik Zakładu Bibliotekoznawstwa UWr

Autorka wielu publikacji poświęconych bibliotekom, m.in: „BIBLIOTEKA SZKOLNA DZISIAJ”, „Dawne i współczesne książki o Marii Skłodowskiej-Curie dla dzieci i młodzieży : od biografii do komiksu” oraz artykułów związanych z ta tematyką.

Krzysztof Tokarz

Autor pochodzi z  Łęgu koło Jelcza-Laskowic, w Oławie ukończył Technikum Mechaniczne, a studiował na Uniwersytecie Wrocławskim nauki polityczne o specjalności niemcoznawstwo. Mieszka i pracuje we Wrocławiu, jest doktorem nauk humanistycznych, publicystą, komentatorem, dziennikarzem, ekspertem od spraw polsko – niemieckich. Szczególne zainteresowanie okresem 1944-1945, przeglądanie archiwalnych gazet, książek i fotografii zaowocowało powstaniem powieści, której bohater Hauptmann Edwin Renn prowadzi bogate życie – zarówno uczuciowe jak i zawodowe. Ten niemiecki oficer uczestniczy w ukrywaniu tajnych dokumentów, dzieł sztuki i złota. Akcja powieści toczy się we Wrocławiu, Oławie, Jelczu, Trzebnicy, Miliczu, Żmigrodzie, Bardzie Śląskim, Kudowie-Zdroju i Książu. (informacja pochodzi ze strony: http://www.biblioteka.olawa.pl/http://http://www.biblioteka.olawa.pl/)

Jerzy Kamiński

Redaktor naczelny „Gazety Powiatowej – Wiadomości Oławskie”, która niejednokrotnie otrzymywała tytuł najlepszej gazety lokalnej na prestiżowym konkursie LokalPress. Z gazetą jest od samego jej początku, czyli od roku 1990. Jest także autorem bloga „Pod prasą” http://http://gazeta-olawa.pl/blog/

 

Szymon Barabach

Autor tekstów piosenek zespołu Bez Nas Wy?. Pisał dla Zenona Laskowika, Szymona Majewskiego, produkcji TVN. Napisał także książkę dla dzieci ‚leksykon strachów domowych”.

Od wielu lat pracuje jako copywriter, jest twórcą kilku kampanii reklamowych znanych produktów i firm. Prowadzi kilka blogów tematycznych, m.in. smakademia