Strona główna

Zapraszamy!

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie od wielu lat zajmujemy się ogólnie pojętymi mediami. Kształcimy w klasie dziennikarsko – filmowej, technikum cyfrowych procesów graficznych i technikum organizacji reklamy. Tworzymy gazetę szkolną, projektujemy plakaty, ulotki, publikacje oraz prowadzimy lokalne kampanie społeczne.

11 grudnia 2017 roku w Ratuszu, w Oławie planujemy zorganizować regionalną konferencję dla młodzieży pod tytułem „Jak sprawić, aby ludzie czytali?”

Chcemy zebrać uczniów z dolnośląskich szkół, którzy uczą się w klasach o podobnych kierunkach do naszych i zachęcić ich do zgłębiania wiedzy na temat rynku mediów oraz do wspólnej zabawy, warsztatów i konkursów towarzyszących.

Poszukamy odpowiedzi na pytanie: jak sprawić, aby ludzie czytali? Poszczególne panele tematyczne będą związane ze wszystkim tym, co sprawia, że stajemy się Czytelnikami. Jak pisać? Jak projektować okładki książek i czasopism? Jak drukować? Jak ludzki mózg reaguje na czytanie? Jak wychować czytelnika? Jak promować czytanie? Swoją obecność już potwierdzili pracownicy naukowi Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego: Bogumiła Staniów i Igor Borkowski, dziennikarz Jerzy Kamiński oraz autor Szymon Barabach i pisarz Krzysztof Tokarz.

Komitet Organizacyjny
Magdalena Maziarz, dr nauk humanistycznych, wicedyrektor CKZiU, zajmuje się edukacją medialną
Magdalena Frontkiewicz, nauczyciel języka polskiego
Joanna Puławska, nauczyciel bibliotekarz
Jacek Skórski, nauczyciel przedmiotów cyfrowych (DTP)
Anita Weber – Weller, dr geologii, nauczyciel przedmiotów cyfrowych (drukowanie)

Konkursy towarzyszące

Zapraszamy do udziału w dwóch konkursach związanych z konferencją. Pierwszy z nich adresujemy do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy pasjonują się projektowaniem graficznym i zaczęcamy do stworzeniu okładki ksiązki o bardzo ciekawym tytule.

Drugi konkurs kierujemy do uczniów klas 7, 2 i 3 gimnajzów oraz wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnch. Czekamy na krótkie opowiadania na podany w regulaminie tytuł.

Te dwa konkursy coś połączy!

————————————————————————————————————————————-

Szanowni Nauczyciele i Uczniowie!

Lubimy, kiedy dużo dzieje się, dlatego chcemy się z Wami spotkać! Z uczniami i nauczycielami ze szkół, w których są klasy dziennikarskie, filmowe, medialne, technika organizacji reklamy oraz cyfrowych procesów graficznych (grafiki i poligrafii cyfrowej).

Zapraszamy Was na konferencję, która połączy te trzy dziedziny wokół tematu: Jak sprawić, aby ludzie czytali? A zatem, jak pisać, projektować, sprzedawać i reklamować książki i inne materiały graficzne?

Wykłady, warsztaty, wymiana doświadczeń i myśli! Zapraszamy do Oławy!