Organizatorzy

Magdalena Frontkiewicz

Nauczycielka języka polskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie, opiekun szkolnej gazetki ‚”Głos Żubra”. Szkolny koordynator projektu Polskiej Akcji Humanitarnej FAIR TRADE Sprawiedliwy Handel. Współorganizatorka konkursu „Mickiewicz. To lubię”. Realizuje program innowacji pedagogicznej „Edukacja medialna i filmowa”.

dr Magdalena Maziarz

Nauczycielka języka niemieckiego i edukacji medialnej, wicedyrektor CKZiU w Oławie. Autorka innowacji pedagogicznej „Edukacja medialna i filmowa”, którą realizuje od 2006 roku w LO Nr II w CKZiU,  opiekunka gazetki szkolnej „Głos Żubra”. Zawodowo interesuje się edukacją medialną i filmową, promocją edukacji oraz kierunkami zmian w szkole. Napisała pracę doktorską na temat edukacji medialnej w krajach UE, współpracowała z UWr i Uniwersytetem SWPS we Wrocławiu oraz „Gazetą Powiatową – Wiadomości Oławskie”, członek Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Medialnej.

Joanna Puławska

Nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz w CKZiU w Oławie. Realizuje i współorganizuje akcje i projekty związane z rozwojem czytelnictwa. Organizatorka szkolnych konkursów m.in. mitologicznego, recytatorskiego. Współpracuje z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Oławie.

Jacek Skórski

Nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu cyfrowych procesów graficznych. Od wielu lat zajmuje się poligrafią, DTP oraz projektowaniem. Jest właścicielem firmy „Projectus”. Współpracował lub współpracuje z firmami, wydawnictwami i instytucjami: – Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław – Oficyna MAK, Wrocław – Mak Verlag GmbH, Bremen – Oficyna Foka, Wrocław – Oficyna Aka,  Wrocław – Wydawnictwo AM we Wrocławiu – Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej – Lech-Pol, Hiszpania – Thorn Lighting Polska – 3M Polska, Wrocław – Grart, Wrocław Współpracuję lub współpracowałem z następującymi m.in. drukarniami: – Wrocławska Drukarnia Naukowa – Drukarnia LCL, Łódź – Łódzka Drukarnia Dziełowa – Edica, Poznań – Eurodruk, Kraków – Konińska Drukarnia Dziełowa – Drukarnia Narodowa w Krakowie – Drukarnia Triada, Wrocław – Drukarnia Kursor, Wrocław – Drukarnia Eko-Idea, Wrocław – Drukarnia PPKontra, Wrocław.

dr Anita Weber – Weller

Nauczycielka przedmiotów zawodowych z zakresu druku cyfrowego i poligrafii. Z wykształcenia dr geologii. Pasjonatka dawnych sztuk walki, fantasy, fotografii.